Tax Shelter

Behaal fiscaal voordeel met de Belgische Tax Shelter

Welkom bij A Team Productions, uw vertrouwde partner voor het investeren in film met behulp van de ‘Tax Shelter’ maatregel in België. Als een betrouwbaar en ervaren productiehuis hebben we een indrukwekkend portfolio opgebouwd en een feilloos track record gevestigd op het gebied van Tax Shelter.

Met de Tax Shelter-regeling bieden we investeerders de mogelijkheid om bij ons productiehuis te investeren via onze tussenpersoon Casa Kafka Pictures en om te genieten van aantrekkelijke financiële en fiscale voordelen. Zo kunt u als bedrijf tegen een hoog rendement investeren in een project en het hele productieproces van dichtbij meemaken. 

BELANGRIJKE INFO

Raadpleeg onze informatienota voor meer informatie alvorens een investeringsbeslissing te nemen om kennis te nemen van de voordelen, maar ook de potentiële risico’s die verbonden zijn aan de beslissing om te investeren door in te tekenen.

De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd: Deze aanbieding betreft een Belegging in het kader van het Belgische regime dat algemeen bekend staat als de “Fiscale Tax Shelter”, gedefinieerd in de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB 1992”).

A TEAM PRODUCTIONS heeft het maximale bedrag van de Aanbieding vastgesteld op € 5.000.000,00. Het bod is open vanaf 15/11/2023 en sluit automatisch wanneer investeerders raamovereenkomsten hebben ondertekend tot het maximumbedrag van het bod of op 15/11/2024 als dit maximumbedrag niet wordt bereikt.

De investering brengt bepaalde risico’s met zich mee, waarvan de belangrijkste is dat de Investeerder de uiteindelijke belastingvrijstelling niet of slechts gedeeltelijk kan verkrijgen. In dergelijke geval zullen de geïnvesteerde sommen niet terugbetaald worden;  zal de investeerder niet kunnen genieten van het verwachte fiscaal voordeel; zou de investeerder mogelijk niet gecompenseerd worden voor dit verlies in het geval dat de risicobeperkende maatregelen  niet effectief blijken te.

De risicofactoren worden beschreven in deel 1 van de informatienota. De Belegger wordt verzocht deze te lezen alvorens een beslissing te nemen om te beleggen.Dit aanbod is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die recht hebben op een vrijstelling van de belastbare winst overeenkomstig de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB 1992, en voornamelijk die welke in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) tegen het gewone belastingtarief van 25%.De Investering bestaat uit een betaling van fondsen zonder terugbetaling. Het bestaat uit een verplichting om een bepaald bedrag over te maken met als doel een Tax Shelter Attest te verkrijgen met betrekking tot een in aanmerking komend audiovisueel of podiumwerk dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een belastingvrijstelling. Als tegenprestatie voor de investering waarvan hij de begunstigde is, verbindt de producent zich ertoe een rente vergoeding te betalen en de verplichtingen na te komen die in de informatienota worden beschreven om de Investeerder in staat te stellen het Tax Shelter Attest en het daarmee samenhangende belastingvoordeel te verkrijgen. Als de investeerder onderworpen is aan verlaagd tarief, kan het Totale Rendement, inclusief het Financiële Rendement, waarnaar in dit aanbod wordt verwezen lager of negatief zijn. De verhouding tussen de opgehaalde Tax Shelter Funds in afwachting van de certificering en het eigen vermogen van de Emittent op 31/12/2022 is 90%. Het eigen vermogen van A TEAM PRODUCTIONS bedraagt € 6.165.625.

Het financieel rendement varieert afhankelijk van de datum van betaling van de investering en de duur van de investering. Het beoogde Financiële Rendement waarnaar in de informatienota wordt verwezen, is gebaseerd op de veronderstelling (i) van een betaling uiterlijk op 31 december 2023 en zal moeten worden herberekend indien de betaling na deze datum plaatsvindt volgens het Euribor-tarief dat van toepassing is op het moment van de betaling; en (ii) een looptijd van de Belegging van 18 maanden, waarbij het Financiële Rendement lager is indien de looptijd minder dan 18 maanden bedraagt.

Lees meer

Voordelen van investeren met Tax Shelter

De Tax Shelter regeling biedt niet alleen aantrekkelijke fiscale en financiële voordelen, maar ook unieke extra’s, zoals exclusieve evenementen, setbezoeken en filmpremières. Bij ons investeert u niet alleen in film, maar ook in onvergetelijke ervaringen. Want wij leggen onze partners graag in de watten.

Ondersteun de Belgische en Europese filmindustrie en word als investeerder bij A Team Productions in de watten gelegd met onder andere exclusieve events, setbezoeken, premières of onze jaarlijkse Summer of Halloween Box vol A Team Productions goodies.

Geniet van een aantrekkelijke belastingverlaging!

Door een Tax Shelter-investering van 100.000 euro te doen, ontvangt u een fiscale vrijstelling van 421% en kunt u maar liefst 421.000 euro aftrekken van uw belastbare basis. Dit verlaagt de vennootschapsbelasting tot slechts  144.750 euro i.p.v. 250.000 euro. Dit betekent een fiscaal voordeel van 105.250 euro (5,25%).

Uw financiële vergoeding (voordeel) wordt berekend door uw investeringsbedrag te vermenigvuldigen met de euribor 12 maanden + 450 basis punten op een looptijd van 18 maanden.

Dit levert u voor een investering van 100.000 euro een netto financiële netto vergoeding van 9.540 euro (9,54% rendement) op.

Het totale netto rendement op uw tax shelter investering wordt dus 5,25% (fiscale voordeel) + 9,54% (financieel voordeel)  = 14,79% voor het eerste semester van 2024.

Alle producties op deze website zijn of worden gerealiseerd met behulp van Tax Shelter-investeringen. Overweeg om te investeren in ‘PATSERS,’ het langverwachte vervolg op de kaskraker ‘PATSER.’ Bekijk hieronder de video van regisseur Adil El Arbi.

Play Video

#patsers

Investeer in 'PATSERS', het vervolg op de kaskraker 'PATSER'. Bekijk hier de video van regisseur Adil El Arbi.

Alle producties op deze website zijn of worden gerealiseerd met behulp van Tax Shelter-investeringen. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte voor meer informatie over onze aankomende projecten.

ALLES WAT A TEAM AANRAAKT VERANDERT IN GOUD.
OUR WHITE BOY BROTHERS FOR LIFE!
ADIL & BILALL
ALLES WAT A TEAM AANRAAKT VERANDERT IN GOUD. OUR WHITE BOY BROTHERS FOR LIFE!
ADIL & BILALL